Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2017-2018

De Algemene Ledenvergadering van Voetbalvereniging Stolwijk wordt gehouden op vrijdag 5 oktober 2018 om 20:30 uur in de kantine van Voetbalvereniging Stolwijk.

Normaal gesproken vindt onze jaarvergadering altijd plaats in december. Omdat het boekjaar van onze vereniging sluit in juli hebben wij besloten de jaarvergadering rond de start van het nieuwe seizoen te houden.

De uitnodiging hebben wij reeds per mail verstuurd. We zullen met ingang van dit seizoen geen papieren versie meer versturen.

De agenda van de ledenvergadering vindt u hier onder.

Wij hopen u te zien op 5 oktober. Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur
 
 
 
AGENDA
 
1. Opening
 
2. Notulen Algemene Leden Vergadering seizoen 2016/2017
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen
 
4. Jaarverslag van de penningmeester
Financiële ontwikkelingen en gevolgen voor de contributie

5. Benoeming van de kascommissie
 
6. Jaarverslag van de secretaris
 
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar
- Carola Versluis

Aftredend en herkiesbaar
- Maarten Verstraeten
- Jans Both

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door inlevering van een schriftelijke opgave met de gewenste kandidaat, ondertekend door tenminste drie leden tot uiterlijk 28 september 2018, in te leveren bij het secretariaat, Postbus 5, 2820 AA STOLWIJK.

8. Intensivering sportaccommodatie V.V. Stolwijk

9. Overige zaken

10. Rondvraag

B sponsors

B sponsors

C sponsors

Copyright © 2018 Voetbal Vereniging Stolwijk | webdesign reclamebureau MMX

Joomla templates 1.7 free by Hostgator