De Technische Commissie van de V.V. Stolwijk

Even voorstellen; de Technische Commissie (TC) van de V.V. Stolwijk

TC

Om de toekomst van het technisch beleid bij V.V. Stolwijk te waarborgen is er in april 2018 door het bestuur de wens uitgesproken om de mogelijkheden voor een Technische Commissie te onderzoeken. Na vele gesprekken met oud selectiespelers, trainers, leden en andere geïnteresseerden hebben uiteindelijk Marnix van Suchtelen, Anton van der Stelt en Bernd van Oudshoorn de handdoek opgepakt om hier mee aan de slag te gaan. Het bestuur heeft de Technische Commissie een aantal doelen meegegeven:

- Hoe kunnen we als V.V. Stolwijk zorgen dat de kwaliteit + kwantiteit van jeugdspelers in overgang naar selectie / overige seniorenelftallen omhoog gaat?
- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er mensen met een voetbaltechnische achtergrond en/of ervaring betrokken worden en blijven bij V.V. Stolwijk?
- Hoe kunnen als V.V. Stolwijk zorgen dat de kwaliteit en kwantiteit van de trainers en trainingen binnen de vereniging omhoog gaat?

De Technische Commissie heeft aan de hand van de missie en visie van de vereniging een plan geschreven met als hoofddoel: “Ontwikkelen met voetbalplezier”. In het plan zijn ideeën aangedragen en omschreven die, waar nodig, verandering en verbetering aandragen en waaruit verder gebouwd wordt op de goede basis die er op vele onderdelen al ligt. Na diverse bijeenkomsten met o.a. de Jeugdcommissie en het Bestuur is er in mei 2019 besloten de Technische Commissie definitief op te richten. Het seizoen 2019/2020 wordt gebruikt om een aantal pilots uit te zetten en de bevindingen hiervan in overleg te implementeren in het beleid vanaf het seizoen 2020/2021. Vanaf dat seizoen zal de Technische Commissie eindverantwoordelijk worden voor het beleid en de uitvoering van de voetbaltechnische zaken binnen V.V. Stolwijk.

Momenteel lopen er vanuit de TC diverse pilots. Er wordt nu een geheel seizoen meegelopen in de lopende processen zoals deze uitgezet zijn vanuit het hoofdbestuur en de jeugdcommissie. Er is een pilot met het O21 team, een voor het opzetten van train de trainer (interne coaching en begeleiding jeugdtrainers en kaders, interne bijscholing technisch kader jeugd). Daarnaast is de TC volop bezig met diverse ontwikkelingen voor de korte, middellange en lange termijn.

Korte termijn; voorbereidingen voor volgend seizoen m.b.t. het technisch kader en begeleiden van alle teams, van ministars tot selectie, zowel onder-, midden- als bovenbouw. Hier moet de technische structuur neergezet worden. Middellange termijn betreft het ontwikkelen van een gestructureerde trainingslijn, ook weer van ministars tot selectie. Dit houdt ook in het bepalen van een kader waarin trainers vorm moeten geven aan een visie voor het ontwikkelen van de jeugdspelers. En ook hier geldt weer dat dit geldt voor de ministars tot selectie en dan zeker ook voor de Individuele spelers in een team. Uiteraard geldt dit ook voor het grote aantal meidenteams en de dames, hier wordt hetzelfde principe nagestreefd.

Dan nog de lange(re) termijn. De beleidsvisie bepalen op ontwikkelen jeugdspelers met als werktitel “Ontwikkelen met voetbalplezier”. Hiervoor wordt een langere termijn uitgetrokken waar zowel individuele spelers als een volledig team zich in moeten gaan begeven. Doel is om het prestatieniveau binnen de V.V. Stolwijk op hoger niveau te brengen, waarbij het plezier niet uit het oog verloren moet worden. Aan de ene kant moeten spelers op een hoger niveau terecht komen, aan de andere kant moeten spelers aan de eindfase jeugd ook behouden blijven voor de club. Om dat te realiseren moet er gezocht worden naar een mix van kwaliteit en behouden van kwantiteit. Daarmee voldoe je aan de opdracht van het hoofdbestuur om de kwaliteit te verhogen van zowel de spelers als het technisch kader en waarborg je daarmee ook het plezier.

De TC bestaat nu nog uit 3 personen, maar de commissie wil uitbreiden naar 5 personen waarmee elk persoon verantwoordelijk wordt voor een eigen deelgebied. Zo is de middenbouw erg belangrijk in de middellange termijn. Uitbreiden en op hoger niveau brengen en daarmee ook het plezier verhogen van zowel het technische als begeleidend kader om zo ook nog meer mogelijkheden te creëren. Ook vernieuwend durven denken. Naar toekomst toe gaan voldoen aan sportieve doelstellingen, soms “out of the box” durven te denken of paden bewandelen die nog niet eerder bewandeld zijn.

Het aantal teams wat aankomend seizoen uit gaat komen voor de V.V. Stolwijk is op basis van het huidige ledenaantal en de leeftijdsindelingen bekend. De oriëntatie en prioriteiten gaan nu liggen op het invullen van de trainers op de diverse teams en het bekijken welk team welke trainer krijgt. Er zal gezocht worden op diverse vlakken. Dit gaat van gediplomeerde trainers met minimaal TC3 in het bezit, welke zowel intern als van buitenaf kunnen komen, tot trainers uit de eigen gelederen. (Een andere optie zijn interne trainers met een voetbalopleiding of voetbalachtergrond met ervaring bij of rond de selectie.) Een andere vijver waarin gevist kan worden is de Complete Techniek, met wie de V.V. Stolwijk al enkele seizoenen op een prettige manier samenwerkt. Binnenkort staat er een gesprek met Dennis van den IJssel op het programma om te kijken of we in de toekomst wellicht in een iets andere vorm gebruik gemaakt kan gaan worden in de visie ontwikkelen met plezier. Dit door bijvoorbeeld trainers in te huren die bij die visie aansluiten en uiteraard om te kijken wat er organisatorisch maar zeker ook financieel haalbaar is.

Ook de huidige groep selectiespelers kan eventueel nog meer bij de jeugd betrokken worden. Er gesprekken mee aangaan of ze als assistent-trainers inzetten om de hoofdtrainers te ondersteunen. Ook met oud jeugdtrainers zullen zeker gesprekken gevoerd gaan worden. Om dit te bewerkstelligen zal er veelvuldig contact gezocht gaan worden met de diverse leden, zoveel individueel als in een groep. In de winterstop zal er een avond georganiseerd worden waarin de TC zich naar de leden toe zal presenteren en waar de visie en de doelstelling verder toegelicht zal worden. Bedoeling is om mensen mee te krijgen om de plannen uit te gaan voeren. Juist naar buiten toe treden, open en transparantie communicatie naar de leden toe, zeer frequent updates geven over de genomen beslissing. Openstaan voor meningen en met leden in gesprek gaan over hoe zij zaken zien.

Normaliter wordt er bij het inslaan van een technisch plan vanuit een technische commissie gewerkt aan een gestructureerde opbouw vanuit de ministars naar uiteindelijk de selectie. Echter, de TC binnen de V.V. zal de omgekeerde weg gaan bewandelen. Dit gaat gepaard met vragen en uitdagingen. Wat moet de selectie uitstralen? Het worden van een 3e klasser moet mogelijk zijn, rol en betekenis binnen je vereniging zijn daarin enorm belangrijk, net als het spel wat je speelt: aanvallen en verzorgd aantrekkelijk voetbal met strijd passie en beleving. Dat geheel zal ontleed worden en de opbouw per leeftijdsgroep zal hierop toegepast worden. Dit betekent o.a. initiatief nemend voetbal, wat heeft een team en hebben de spelers nodig. Dat verdelen over de leeftijdsgroepen in de opleiding. Elk trainer, leider, coördinator etc. welke werkzaam zijn bij een team en/of een deelgebied daarvan, is daarin een even belangrijke schakel binnen de organisatie van de opleiding. Ook trainers van bijvoorbeeld de JO8, JO11 en de JO14 zijn daarin belangrijk. Uiteraard geldt dit ook voor de meidenteams en de dames binnen de vereniging.

Een van de pilots die ook inmiddels is gestart, is die van het O21 team. Er is voor die leeftijd gekozen met als doel om een extra element in weerstand en ontwikkeling van deze spelers toe te gaan voegen. Jeugdspelers integreren in samenspel met de spelers van de huidige selectie. De overgang makkelijker maken van junioren naar selectie. En heel belangrijk, het creëren van een prestatieve sfeer met een groep jonge voetballers die de sportieve doelstellingen willen gaan realiseren binnen de club. Selectie bestaat uit spelers van de O18, O19 en de selectie (1e en 2e elftal). Er zal een heuse staf omheen gecreëerd worden en de uiteindelijke selectie zal bestaan uit een groep van 16 spelers; 2 keepers en 14 veldspelers.

Wie zijn de TC?

Anton van der Stelt

Al heel jong als voetballer actief bij de V.V. Stolwijk, onderdeel van de “Gouden lichting” het latere 1e wat meermaals kampioen werd, eind jaren ‘80/begin jaren ‘90. Toen geblesseerd geraakt tijdens de laatste wedstrijden in zijn laatste seizoen als junior met 2 operaties en chronische blessure aan scheenbeen/kuit als gevolg. Toen was de actieve voetbalcarrière, op het niveau wat hij voor ogen had, voorbij. Nog wel enkele pogingen gedaan maar is zich uiteindelijk toch gaan richten op het trainersvak.

Begonnen bij de Stolwijk als trainer van de diverse pupillenteams. Diverse teams getraind en daar ook gecoacht. Als 22-jarige TC 3 gehaald, toen naar Lekkerkerk en daar de jeugd getraind om vervolgens bij Stolwijk aan te sluiten als assistent trainer van de selectie, dit 4 jaar gedaan. Vervolgens 1 jaar hoofdtrainer geweest bij Bergambacht (wat toen uitkwam in de 3e klasse), trainer geweest van de ONA A-jeugd (op dat uitkomend in de 2e divisie landelijk) dit combinerend met de rol als assistent van de hoofdtrainer bij het 1e van ONA. Daar ook de cursus TC 2 behaald. Vervolgens 2 jaar hoofdtrainer geweest bij UVS uit Leiden, wat toen hoofdklasser was. Daarna trainer geweest bij Haastrecht, Olympia, Moordrecht, Spirit, RVC ’33 en toen weer terug naar Bergambacht om vervolgens na 25 jaar actieve trainerscarrière te beëindigen.

Stilzitten is echter niets voor Anton, dus vervolgens een aantal jaren de jeugd gaan trainen bij Stolwijk en nu nog steeds actief als trainer en coach van de JO13-1, het elftal waar zijn zoon Robin in uitkomt. Per mei dit jaar is commissie officieel geïnstalleerd, Anton maakt hiervan deel uit, werkt hard aan de lopende pilots en is binnen de TC, naast het aansturen en begeleiden van het technisch kader, verantwoordelijk voor het onderdeel “voetbalontwikkeling”. Door middel van het realiseren van een voetbal technisch beleidsplan waarin onder meer een te volgen trainingslijn / bepaalde kaders staan beschreven waarmee het technisch kader vorm moet geven om te voldoen aan de te bepalen doelstellingen binnen de visie “ontwikkelen met voetbalplezier

Bernd van Oudshoorn

Als broekkie begonnen bij Olympia te Gouda. Daar tot aan de B1 in alle selectie elftallen gespeeld. Vervolgens verhuisd naar Stolwijk wegens de werkzaamheden van Pa Luc bij Drukkerij Luma in Stolwijk, dus lid geworden van de V.V. Stolwijk. Daar gestart in de B1, om via de A1, waarmee onmiddellijk het kampioenschap werd behaald, aan te sluiten bij de selectie. Hier een aantal jaren deel van uitgemaakt bij het 1e, o.a. nog onder hoofdtrainer Koos Burger. Toen zwaar geblesseerd geraakt, selectie nog wel hervat bij het 2e. Vervolgens “afgezakt” naar het 3e, waarin hij nog steeds actief is, net als in het 7 tegen 7 team, team 2.

Als trainer gestart toen Jamie (zijn oudste zoon) startte met voetballen bij de F’jes, inmiddels 8 jaar geleden. Met dit team mee gegroeid maar daarnaast ook andere teams erbij gaan trainen, variërend van de O9 tot de O15. Momenteel trainer van de MO13-2 (1x per week), de JO14-1 (1x per week) en de JO13-1 (1x per week) dus er wordt door deze trainer heel veel tijd gestopt in de jeugdopleiding van de V.V. Stolwijk.

De rol van Bernd binnen de TC is als mede bedenker van voetbaltechnisch beleidsplan. Op dit moment nog bezig met de invulling van de diverse taken. Ook altijd goed om te weten, waarom Bernd zitting heeft genomen in de TC. Juist om alles eens van de andere kant te bekijken. Zien hoe er het beste uit de jeugd gehaald kan worden, alle jeugd moet het naar de zin hebben. Ontwikkelen met plezier staat voorop en geldt voor alle geledingen en leeftijden. Zorgen dat de doorstroom van hoogste jeugdteams naar senioren vergemakkelijkt wordt en dat de selectie van die vlotte doorstroming straks de vruchten plukt.

Marnix van Suchtelen

Als 5-jarige de eerste stappen op het voetbalveld gezet, inmiddels 39 jaar geleden. Dit deed hij in Boskoop, bij Floreant. Hier de gehele jeugd doorlopen en heel wat jaartjes in de selectie gespeeld en dat ook op bijna alle denkbare posities. Op zijn 26e verhuisd naar Stolwijk en lid geworden bij de plaatselijke V.V. om daar direct aan te sluiten bij de selectie. Hier werden vooral de verdedigende kwaliteiten gebruikt in het 1e elftal. In het 2e echter, heeft hij ook dikwijls in de spits gestaan en niet onverdienstelijk, als je je realiseert dat hij met dat team tot 2 keer toe kampioen werd en uiteindelijk zelfs in de reserve 1e klasse uitkwam. Dit heeft hij volgehouden tot z’n 36e waarna de lagere elftallen blij waren met de komst van Marnix. Momenteel komt Marnix uit voor team 2 van de 7x7 van Stolwijk.

Trainer is hij momenteel niet, in vroegere jaren heeft hij als selectiespeler bij Floreant wel training gegeven aan een aantal jeugdteams. Vandaag de dag is Marnix leider van de JO14-1, het team waar zijn zoon voor uitkomt. Dit team begeleidt hij nu al voor het 3e achtereenvolgende jaar.

De rol van Marnix binnen de TC is die als vraagbaak voor het hoofdbestuur, hij is het 1e aanspreekpunt. Hij heeft altijd wel een mening t.o.v. de te verbeteren structuur en hoe de uitstraling van een club zijn moeten zijn, ook niet onbelangrijk. Is in de TC gestapt omdat nu de roep er was en dat was een mooi moment om iets met die mening te kunnen doen en hierin te stappen. Gaat een hoop tijd in zitten, maar op deze manier kun je iets voor de club betekenen. Hij is er vooral om sturing te geven, om af en toe eens op de rem te trappen, structuur aan te brengen en zorgen dat er op de juiste manier gecommuniceerd wordt naar derden.

De technische commissie is binnenkort via de mail bereikbaar via mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Invalid Input
Invalid Input