Toekomst zaterdag/zondag voetbal V.V. Stolwijk
Prestatief voetbal op zaterdag of zondag is een steeds terugkerende discussie binnen district West II en daarmee dus ook binnen V.V. Stolwijk.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van oktober 2018 heeft het bestuur van V.V. Stolwijk gecommuniceerd dat er vanuit de KNVB vanaf eind 2017 diverse avonden met verenigingen uit West ll zijn georganiseerd mbt dit vraagstuk. Tijdens deze avonden zijn er meerdere denkrichtingen besproken. Één van de denkrichtingen was b.v. weekendvoetbal waarbij de zaterdag en zondag afdelingen samengevoegd kunnen worden. Het bestuur van V.V. Stolwijk heeft nav deze avonden het standpunt ingenomen de resultaten van deze onderzoeken af te wachten en dat V.V. Stolwijk tot die tijd een vereniging blijft waarbij de senioren op de zondag voetballen.

Inmiddels heeft de KNVB het standpunt ingenomen om gefaseerd te stoppen met het prestatie voetbal op zondag voor de 3e en 4e klasse in West ll, zie link.

Mede naar aanleiding van dit standpunt heeft het bestuur besloten een werkgroep op te richten om vast te stellen wat de aspecten zijn waar rekening mee gehouden moet worden in het kader van de keuze voor prestatief en recreatief voetbal op zaterdag en/of zondag.

In deze werkgroep hebben plaatsgenomen:
1. Diane Zijderlaan
2. Arnold Treure
3. Mark vd Wolf
4. Niek van Niekerk

De komende weken gaat deze werkgroep van start met het rondsturen van enquetes en houden van interviews met diverse betrokken commissies en personen. Uiteindelijk zullen zij op een nader te communiceren datum deze resultaten presenteren.

Het bestuur van V.V. Stolwijk wil niet dat persoonlijke emoties en aannames de leidraad zijn voor een eventuele keuze maar wil dat dit zoveel mogelijk onderbouwd wordt met feiten.

Alvast bedankt voor je input en medewerking!

Bestuur V.V. Stolwijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Invalid Input
Invalid Input