Gebruik eigen geluidsdragers/speakers wordt beperkt


De laatste tijd komt het steeds meer voor dat een team zijn of haar eigen geluidsdrager/speaker heeft, waarbij in de kleedkamer, het veld en de rest van ons complex muziek ten gehore wordt gebracht. Dit gebeurt zowel doordeweeks als in het weekend.

Het gebruik van de geluidsdragers/speakers is niet het grootste probleem. Echter het volume wordt regelmatig opgeschroefd tot een ontoelaatbare grens. Het komt regelmatig voor dat er klachten zijn van andere leden die even rustig bij willen praten met elkaar na de wedstrijd en/of dat wij klachten krijgen van omwonenden over het volume dat uit deze boxen komt. Daarnaast zijn er vorig jaar opmerkingen gekomen vanuit de KNVB over het ten gehore brengen van de muziek tijdens wedstrijden van het 1e elftal.

We hebben als bestuur getracht om hierover in contact te treden met diverse betrokkenen maar helaas komen we op deze manier niet tot een passende oplossing. We hebben daarom besloten dat het gebruik van geluidsdragers op het buitenterrein en in de kantine van ons complex met ingang van heden verboden is.

Het gebruik van geluidsdragers in de kleedkamers is nog wel toegestaan mits het volume op een acceptabel niveau voor iedereen is. Indien we moeten constateren dat dit ook niet het geval is dan zullen we helaas ook dit moeten verbieden. We willen iedereen vragen om hier zorgvuldig mee om te gaan.

Constateren we desondanks dat geluidsdragers toch nog gebruikt worden buiten de kleedkamers, zullen wij genoodzaakt zijn de speakers (en daarmee dus ook de eigenaar) direct van ons terrein te verwijderen.

Bestuur V.V. Stolwijk

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Invalid Input
Invalid Input