Nieuws

Na de toespraak van onze Minister President maandag 14 december jl., waarin de maatregelen rond de amateursporten weer aangepast zijn, hierbij weer een update van de regelgeving zoals deze per dinsdag 15 december voorlopig weer gelden:

Voor alle senioren teams geldt dat er dit kalenderjaar geen wedstrijden en trainingen meer zullen zijn. 

Voor alle jeugdteams (dit geldt ook voor alle spelers/speelsters van de O19 teams volgens protocol NOC*NSF) geldt dat er alleen getraind zal worden. Competitie- beker- en oefenwedstrijden komen voor dit kalenderjaar te vervallen. Wel mag er onderling een wedstrijd gespeeld worden, binnen de teams van V.V. Stolwijk onderling. (bijvoorbeeld JO12-1 tegen JO12-2 of JO16-1 tegen JO17-1) 

Kantine, kleedkamers en douches blijven voorlopig gesloten. Wanneer er weer wijzigingen doorgevoerd worden, houden we jullie hier via de webste en de nieuwsbrief van op de hoogte!

Beste leden,

Onlangs heeft de KNVB het scenario gepresenteerd dat in het meest gunstigste geval de amateurcompetities in het weekend van 16 en 17 januari weer van start gaan. Gezien de huidige situatie m.b.t. de Corona perikelen kunnen we dus voorzichtig constateren dat de activiteiten op ons complex, zoals we deze kennen, niet meer op gang komen dit kalenderjaar. Geen competitievoetbal meer met publiek op ons mooie complex en geen gezellige trainingsavonden meer met een volle kantine. Eigenschappen die onze vereniging juist zo uniek en gezellig maken.

Op dit moment kunnen we gelukkig nog wel trainingsactiviteiten organiseren voor de jeugdelftallen en worden er op zaterdag onderling nog wedstrijden gespeeld. De selectie traint, geheel in lijn met de Corona protocollen, op het veld of in de plaatselijke sportschool. Op deze manier proberen we met elkaar binnen de opgelegde maatregelen zoveel mogelijk actief te zijn voor iedereen.

Begin dit seizoen hebben we alle leden via onze nieuwe partner Clubcollect het betaalverzoek gestuurd voor de contributiegelden van het seizoen 2020/2021. Gelden die voor onze vereniging van levensbelang zijn. Met deze gelden kunnen we de vereniging samen draaiende houden en zijn we er met z'n allen klaar voor op het moment dat de activiteiten weer opstarten. Op het moment van schrijven zijn vrijwel alle contributies voldaan. Gezien de beperking in de activiteiten van de vereniging een enorm mooi gebaar van iedereen!

Naast de contributie inkomsten zijn ook sponsorgelden van essentieel belang voor onze vereniging. Misschien lijkt het wel eens vanzelfsprekend dat er veel reclameborden langs het veld hangen of dat bijna alle elftallen in een sponsor tenue lopen maar als je bij de verenigingen in de dorpen om ons heen kijkt is dit het niet. Veel van onze sponsoren worden hard getroffen door alle Corona maatregelen. Een mooi moment als lid van V.V. Stolwijk om bij uw aankopen nog eens extra te kijken naar onze sponsoren. Op deze manier kunnen we met z'n allen iets moois terugdoen voor alle sponsorbijdragen.

Hopelijk tot snel weer op onze mooie sportcomplex!

Sportieve groet,
Bestuur V.V. Stolwijk

 De nieuwe seizoensgids van de V.V.Stolwijk, die afgelopen week bij de meeste spelers, donateurs en sponsoren is bezorgd of is afgehaald bij de V.V. Stolwijk, is nu ook online beschikbaar! Dus heb je de gids nog niet of wil je deze ook online inzien, dat kan door deze te openen via de volgende link:

Seizoensgids V.V. Stolwijk - Seizoen 2020/2021

Als je in de nieuw geopende pagina het icoontje voor full screen aanklikt (zie rode pijl op afbeelding hieronder), kan je de gids op een volledig scherm inzien en uiteraard ook lezen! 

FS


Ook de gids van afgelopen seizoen is nog steeds online in te zien via deze link:

Seizoensgids V.V. Stolwijk - Seizoen 2019/2020


Een ieder veel leesplezier gewenst!

 

Op donderdag 1 oktober heeft de nieuwe BSO Stolwijk Dependance van IJsselkids Kinderopvang haar deuren op feestelijke geopend. Bijzonder aan deze BSO is de unieke locatie. De BSO is namelijk gevestigd bij Voetbalvereniging Stolwijk.

Kleurige optocht

Door de meest recente coronamaatregelen moest het draaiboek iets aangepast worden. Maar de middag is daarom niet minder feestelijk verlopen. “Ik ben samen met de oudste kinderen naar de nieuwe locatie gefietst”, vertelt pedagogisch medewerker Marielle enthousiast. “Dat alleen al was een groot feest. Bovendien vielen we goed op! We vormden namelijk een kleurige optocht met alle gezellige IJsselkids-hesjes aan”, lacht ze.

Veel nieuwsgierigheid

Eenmaal aangekomen op de nieuwe locatie, zat de sfeer er al goed in. “Iedereen was natuurlijk benieuwd naar de nieuwe ruimte en met name naar het nieuwe sport-en spelmateriaal”, vertelt Lies Viegas, locatiemanager bij de nieuwe BSO. “De voetbaltafel trok daarbij de meeste aandacht”, vult ze lachend aan. “Wij zijn helemaal klaar om te gaan sporten en spelen in Stolwijk en hebben er ontzettend veel zin in!”

Feestelijk programma

De organisatie Confetti op Tafel verzorgde vervolgens de rest van het programma. Ze hielpen de uitgelaten kinderen met het zetten van een prachtige sport glitter tatoeage. Een groot succes, zo bleek. “Ik laat deze tatoeage zo lang mogelijk zitten!”, vertelt een enthousiaste BSO’er. De kinderen van de onder- en middenbouw hebben het feest op gepaste afstand meegevierd, want op de hoofdlocatie bij de Sterrenboom kon iedereen genieten van dezelfde activiteiten en traktaties.

Over IJsselkids

IJsselkids is als kinderopvangorganisatie vertegenwoordigd in Capelle aan den IJssel, Zevenhuizen/Moerkapelle, Moordrecht en Haastrecht, Bergambacht en Stolwijk. Wij bieden alle opvangsoorten aan kinderen van 0 tot en met 13 jaar in de vorm van peuteropvang, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. IJsselkids biedt een belevenis voor elk kind en vindt kinderparticipatie zeer belangrijk. Zij werkt in haar rol als pedagogisch deskundige op het gebied van kinderopvang sinds jaar en dag intensief samen met scholen en andere belangrijke partners. Samen met de partners wordt de verantwoordelijkheid genomen voor het ontwikkelen van een sluitend aanbod voor kinderen.

Wij zijn onderdeel van de SWKGroep. De SWKGroep omvat kinderopvang, buurtwerk, zorg en onderwijs. Onderdeel zijn van deze stichting biedt veel voordelen. Wij delen elkaars kennis, ervaring en netwerk en alle secundaire bedrijfsprocessen worden uit handen genomen. Daardoor kunnen wij al onze aandacht richten op de opvang van het kind.

 

BSO Stolwijk 1  BSO Stolwijk 2 BSO Stolwijk 3 


Per dinsdag 29 september 18:00 uur gaan er weer nieuwe Corona maatregelen in, welke gelden voor een ieder bij de V.V. Stolwijk. We verwachten dan ook dat een ieder zich aan deze maatregelen houdt. 

  • De kantine is vanaf vandaag voorlopig voor 3 weken gesloten, dat geldt voor trainingsavonden en wedstrijddagen
  • Teams die klaar zijn met hun training of wedstrijd, dienen het sportcomplex zo snel mogelijk te verlaten. Volgens de bestaande NOC*NSF protocollen worden spelers na hun training en/of wedstrijd gezien als bezoekers. Vandaar deze maatregel! Dus niet blijven hangen, als je klaar bent, ga je naar huis!
  • Het meenemen van eigen drank naar het sportpark was, is en blijft verboden! Voor thuisspelende teams zal bij constatering door het bestuur passende maatregelen worden genomen.
  • De voorzieningen van een kan limonade of een pot thee in de rust van de wedstrijd, zal vooralsnog gewoon door blijven gaan. 
  • Er zijn geen bezoekers toegestaan bij trainingen en (oefen) wedstrijden.
  • Voor jeugdteams (t/m 17 jaar) die V.V. Stolwijk bezoeken voor een wedstrijd, geldt dat de ouders die rijden gezien worden als teambegeleiding. Zij vallen niet onder de regels voor toeschouwers en mogen dus blijven kijken naar de wedstrijd. Hiervoor geldt wel de 1,5 meter regel. Neem geen extra toeschouwers mee naar de wedstrijd!
  • Voor thuisspelende ploegen geldt dat de ouders NIET onder de teambegeleiding vallen. Laat uw kind omgekleed (en bij voorkeur op voetbalschoenen) naar de wedstrijd komen, indien hij/zij hulp nodig heeft bij het omkleden.
  • Ouders die kinderen naar het sportcomplex in Stolwijk brengen, moeten de kinderen voor het toegangshek afzetten. Daarna worden ze door de trainer/coach opgevangen. Na afloop van de wedstrijd kunnen de kinderen weer bij de uitgang (in de Sportlaan) worden opgehaald.

De KNVB komt morgen met een standpunt/advies voor clubs over hoe de competitie met begeleiding van de clubs het beste voortgezet kan worden. Wij vragen uw begrip voor het doorvoeren van bovenstaande regelgeving. Tevens wijzen we een ieder erop, dat zodra het Sportcomplex van de V.V. Stolwijk betreden wordt, u ervoor kiest de genoemde maatregelen en regelgeving op te volgen.

Op vrijdag 2 oktober 2020 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden over het seizoen 2019-2020. De uitnodigingen hiervoor zijn reeds per mail verstuurd. Hieronder vind je de agenda van de avond.

Seizoen                       :           2019/2020
Aanvang                      :           20:30 uur


Agenda:

1. Opening

2. Notulen Algemene Leden Vergadering seizoen 2018/2019

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Jaarverslag van de penningmeester
4a. Afwikkeling verbouwing (financieel)

5. Benoeming van de kascommissie

6. Jaarverslag van de secretaris

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar
- Koos Burger
- Maarten Verstraeten

Het bestuur stelt tevens voor, ter uitbreiding van het bestuur, op te nemen als bestuurslid:
- Jasper Verdoold

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door inlevering van een schriftelijke opgave met de gewenste kandidaat, ondertekend door tenminste drie leden tot uiterlijk 30 september 2020, in te leveren bij het secretariaat, Postbus 5, 2820 AA STOLWIJK.

8. Overige zaken

9. Rondvraag


Net als afgelopen seizoen, hadden we de intentie de speelschema's van de selectie en de vrouwen hier al online te plaatsen. Helaas heeft de KNVB alleen de eerst 5 speelronden van de teams bekend gemaakt, behalve van de teams uitkomend in categorie A, bij de VV Stolwijk dus alleen van het 1e. Voor alle overige wedstrijden verwijzen we een ieder naar de voetbal.nl app, waar alle reeds bekende wedstrijden te vinden zijn.

Maar beter iets dan niets, het schema van het 1e staat hieronder in PDF aangeboden en kan zo makkelijk als download worden opgeslagen of worden afgedrukt. 


Speelschema Stolwijk 1 - seizoen 2020/2021


Het nieuwe seizoen is gestart en ook nu doen we weer een beroep op de vele leden en hun ouders/familie/kennissen en een ieder die de VV Stolwijk een warm hart toedraagt. We zijn namelijk op zoek naar vrijwilligers! Naar mensen voor achter de bar, naar vrijwiliigers om de activiteitencommissie te versterken én naar scheidsrechters (voor (o.a.) zaterdag 3 en vrouwen 1).

Lees de advertenties goed, ben je geinteresseerd, neem dan contact op met diegene waarin in de vacature wordt verwezen!

 
Vacature barmedewerkers

Vacature Activiteitencommissie

Vacature scheidsrechters

Team Sportservice Krimpenerwaard organiseert samen met de VV Stolwijk een waar springkussenfestijn! Iedereen van 6 t/m 12 jaar kan zich gratis opgeven. De aanvang van deze middag, op woensdag 19 augustus, is om 14:00 uur. 

Hoe geef je je op? Dat doe je via deze link: aanmelden Springkussenfestijn VV Stolwijk. Doe dit nog snel, want het gaat hard met de plekken! 


Springkussen

Ondanks de versoepelingen van het kabinet die het mogelijk maken om sportkantines te openen per 1 juli is er besloten om de kantine bij VV Stolwijk gesloten te houden.

Alle mogelijkheden m.b.t. de regelgeving en (gezondheid)risico's zijn zorgvuldig afgewogen en er is besloten dat de totale verantwoordelijkheid niet bij enkele vrijwilligers kan liggen. Daarnaast is er door de regelgeving een beperkte capaciteit beschikbaar waardoor er maar een beperkt aantal leden naar binnen kunnen. Hierdoor moeten we als vereniging leden uitsluiten waarbij wij vinden dat de kantine toegankelijk moet zijn voor alle leden.

We houden de updates vanuit het kabinet nauwlettend in de gaten. We hopen uiteraard dat we als vereniging zo snel mogelijk terug kunnen naar de oude situatie! 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Invalid Input
Invalid Input