Nieuws

Alle stemgerechtigde leden hebben vanmiddag een uitnodiging per mail ontvangen voor een Buitengewone Ledenvergadering, welke zal plaatsvinden op dinsdag 28 maart a.s. om 19:45 uur in de kantine. Reden hiervan is dat we de statuten hebben aangepast, omdat deze nogal gedateerd waren, namelijk van 1979. Om de aangepaste statuten goed te kunnen keuren, is deze vergadering uitgeschreven, daar goedkeuring door stemming verplicht is. 

Mocht 2/3 van de stemgerechtigden deze avond een stem uitbrengen, kan de vaststelling deze avond geschieden. Als dit aantal niet gehaald wordt deze avond, zal er op dinsdag 18 april om 19:45 uur een 2e Buitengewone Ledenvergadering plaatsvinden, waar de vaststelling dan wel gedaan kan worden bij een lager aantal stemgerechtigde aanwezigen. Houdt dus beide data gereserveerd in de agenda.

Hierbij in te zien - Aangepaste statuten V.V. Stolwijk

325883474 713647100213947 3483720348065921605 n


De data van de 40e editie van Tentenkamp in 2023 zijn bekend! Dit jaar wordt dit georganiseerd op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 juni. 

Meer informatie zal op termijn volgen via de Tentenkampcommissie. Hou de website maar ook de social media kanalen van de voetbal hiervoor in de gaten!

 

De Tentenkampcommissie

Op zaterdag 7 januari 2023 beginnen we het nieuwe jaar met de jaarlijkse Nieuwjaarswedstrijd tussen de Selectie en spelers van Oud Stolwijk met aansluitend een nieuwjaarsborrel. Hierbij zal ook aandacht zijn voor de jubileumwand welke met veel zorg is samengesteld. U bent van harte uitgenodigd!
De nieuwe seizoensgids van de V.V.Stolwijk staat vanaf nu ook online. Alle leden/donateurs van V.V. Stolwijk ontvangen de gids of via het team waarin je speelt of thuis door de brievenbus. Ook in de kantine zullen met regelmaat gidsen worden neergelegd, die je mee kan nemen voor bijvoorbeeld een opa/oma. En nu is de gids dus ook online te zien, via de volgende link: 

Seizoensgids V.V. Stolwijk - Seizoen 2022/2023

Als je in de nieuw geopende pagina het icoontje voor full screen aanklikt, kan je de gids op een volledig scherm inzien en uiteraard ook lezen!

Afgelopen vrijdag werden tijdens een drukbezochte Algemene Leden Vergadering een aantal wijzigingen in het bestuur doorgevoerd. Voorzitter Edo Burger legt zijn functie als voorzitter neer en wordt opgevolgd door Jan Anker. Stefan van Kuijeren stopt als penningmeester, zijn functie wordt overgenomen door Wouter Egelman. Ronald Kraijenbrink stopt als secretaris en wordt hierin opgevolgd door Dennis Klos. Wel blijft Ronald actief bij de alles wat de accommodatie betreft. Mirelle Kool stopt als bestuurslid en gaat als commissie PR & communicatie verder. Haar plek in het bestuur wordt ingevuld door René Luijten, Hij zal zich naast Jasper Verdoold gaan bezig houden met de Technische zaken, maar dan van de selectie. 


Het huidige bestuur en de bijbehorende functies zien er per heden als volgt uit:

Voorzitter Jan Anker

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Penningmeester Wouter Egelman

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris Dennis Klos

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurslid facilitaire zaken Jans Both

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurslid sponsor zaken Floor Berends

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurslid technische zaken algemeen Jasper Verdoold

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurslid technische zaken selectie René Luijten

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Op vrijdag 21 oktober 2022 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden over het seizoen 2021-2022. De uitnodigingen hiervoor zijn reeds per mail verstuurd. Hieronder vind je de agenda van de avond.

Seizoen : 2021/2022
Datum : 21 oktober 2022
Aanvang : 20:30 uur

Agenda

1. Opening


2. Notulen Algemene Ledenvergadering seizoen 2020/2021


3. Ingekomen stukken en mededelingen


4. Jaarverslag van de penningmeester


5. Benoeming van de kascommissie


6. Jaarverslag van de secretaris


7. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar
- Mirelle Kool
- Edo Burger
- Ronald Kraijenbrink
- Stefan van Kuijeren

Het bestuur stelt tevens voor ter uitbreiding van het bestuur op te nemen als bestuurslid:
- René Luijten
- Wouter Egelman
- Dennis Klos
- Jan Anker

Tegenkandidaten kunnen worden gesteld door inlevering van een schriftelijke opgave met de gewenste kandidaat, ondertekend door tenminste drie leden tot uiterlijk 17 oktober 2022, in te leveren bij het secretariaat, Postbus 5, 2820 AA STOLWIJK of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


8. Overige zaken
- Jubileum jaar V.V. Stolwijk seizoen 2022/2023
- Realisatie nieuwe kleedkamer en verduurzaming van de vereniging
- Beleidsplan 2023-2028

9. Rondvraag


GCA Logo Beeldmerk rechts kleur

De Grote Club Actie gaat weer van start per a.s. zaterdag 24 september en V.V. Stolwijk doet ook dit jaar weer mee! Door het meedoen aan deze actie werven wij extra inkomsten, zodat de jeugdafdeling financieel gezond blijft en wij leuke jeugdactiviteiten kunnen blijven organiseren. Wij zullen vanaf 24 september via de leiders of trainers in de groepsapp een link zetten waarmee je een lot kan kopen. Wij hopen dat ieder lid één lot koopt. Een lot kost €3,00 waarvan er € 2,40 naar de V.V. Stolwijk gaat.

De jeugdspelers van de O11, O12 en O13 teams geven we binnenkort via de leider of trainer een lotenboekje, waarmee ze vanaf 24 september langs de deuren kunnen gaan om loten te verkopen. Wij hopen dat we kunnen rekenen op je steun! Mochten er vragen zijn, laat het ons weten! Alvast bedankt namens de jeugdcommissie.

Bertine Burger & Annelies Bak

RVS flyer


De Rabo ClubSupport actie is weer van start gegaan, en ook dit jaar doen wij weer mee! 
Mogen we weer op uw stem rekenen?
Stemmen kan via de Rabo app of via Rabobank.nl onder het kopje ⚙ service - Rabo Club Support kan je stemmen op je favoriete verenigingen.


Gisteren heeft de KNVB het wedstrijdschema voor de gehele competitie voor Stolwijk 1 bekend gemaakt. Dit schema hebben we in een handige PDF gezet welke je hieronder vindt, zodat je deze op de computer kunt bewaren of makkelijk kunt uitprinten.

Helaas zijn er voor het 2e, 3e en de Vrouwen nog maar 4 speelronden bekend gemaakt. Zodra er meer data bekend zijn, zullen we ook van deze teams de programma's plaatsen. Uiteraard zijn alle wedstrijden ook al te vinden in de app Voetbal.nl. Dit geldt ook voor de wedstrijden van alle jeugdteams. 

Wedstrijdschema Stolwijk 1 - seizoen 2022/2023

Beste leden, vrijwilligers en belangstellenden van V.V. Stolwijk

Met deze open brief vragen wij als bestuur van V.V. Stolwijk graag aandacht voor de openstaande vacatures binnen de club. Als vereniging kunnen wij niet zonder onze leden en vrijwilligers. In het kader van de continuïteit hebben we momenteel behoefte aan mensen die tijd kunnen en willen geven aan de club.

Zoals in oktober van vorig jaar al aangekondigd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV), stoppen onze 3 bestuursleden van het dagelijks bestuur per de ALV van 7 oktober 2022. Dit geldt voor Edo Burger (voorzitter), Stefan van Kuijeren (penningmeester) en voor Ronald Kraijenbrink (secretaris). Dat moment komt nu snel dichterbij.

De afgelopen negen maanden hebben wij als bestuur gezocht naar kandidaten voor genoemde bestuur vacatures. Diverse geschikte leden en ook anderen hebben wij daarvoor persoonlijk benaderd. Voor de openstaande vacatures hebben wij ondanks de persoonlijke benadering nog geen geschikte kandidaten kunnen vinden.

Voor meer informatie over de vacatures en de kandidaatstelling kan je contact met ons opnemen, dat kan met ons persoonlijk bij de club (ieder van het bestuur is er wekelijks te vinden), dan wel via de mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Onderstaand vind je een korte omschrijving per functie.

VACATURE 1: VOORZITTER

De voorzitter van de vereniging heeft een leidende functie. Hij/zij is onder andere verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging. In die zin is de rol van voorzitter te vergelijken met een manager van een bedrijf. De voorzitter is niet de eigenaar/directeur, maar dient te handelen volgens de regels van de vereniging die vastgelegd zijn in de statuten.

Samen met de overige bestuurders is de voorzitter beleidsverantwoordelijke. Dat houdt in dat de voorzitter er op toe dient te zien dat het in de algemene ledenvergadering vastgestelde verenigingsbeleid wordt uitgevoerd. Dit beleid zal in veel gevallen tot stand zijn gekomen door commissies en/of werkgroepen binnen de vereniging, op aansturing van het bestuur.

Voor meer informatie, klik hier: https://nocnsf.nl/handboek-wet-en-regelgeving/6-de-voorzitter


VACATURE 2: PENNINGMEESTER

De penningmeester is, als lid van het bestuur, samen met de andere bestuurders verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Daarnaast is een penningmeester de persoon binnen de vereniging die zich bezighoudt met de financiën. Alles wat met geld te maken heeft, gaat langs de penningmeester. Aan hem/haar de taak erop na te zien dat de vereniging financieel gezond blijft en ervoor te zorgen dat alle doelstellingen van de vereniging financieel uitvoerbaar zijn.

Samen met de overige bestuurders is de penningmeester beleidsverantwoordelijke. Dat houdt in dat de penningmeester er op toe dient te zien dat het in de algemene ledenvergadering vastgestelde verenigingsbeleid wordt uitgevoerd.

De penningmeester wordt ondersteunt door administratiekantoor De Bruijn. Zij zorgen voor de administratieve afhandeling van inkomende en uitgaande facturen, doen de BTW- en loonaangifte(n) en stellen de jaarrekening op.

Voor meer informatie, klik hier: https://nocnsf.nl/handboek-wet-en-regelgeving/8-de-penningmeester.

 

VACATURE 3: SECRETARIS

De secretaris heeft een leidende functie. Hij/zij is, samen met de overige bestuursleden, verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging. Ook ondersteunt de secretaris de voorzitter bij vergaderingen en is hij/zij vaak het aanspreekpunt binnen de vereniging. In die zin is de rol van de secretaris te vergelijken met een administrateur/boekhouder van een bedrijf.

Samen met de overige bestuurders is de secretaris beleidsverantwoordelijke. Dat houdt in dat de secretaris erop toe dient te zien dat het in de algemene ledenvergadering vastgestelde verenigingsbeleid wordt uitgevoerd.

Voor meer informatie, klik hier: https://nocnsf.nl/handboek-wet-en-regelgeving/de-secretaris-nocnsf.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Invalid Input
Invalid Input