Nieuws

Helaas hebben we Tentenkamp 2020 voorlopig moeten cancelen, daar de regels rondom het Coronavirus het helaas niet mogelijk maken het kamp te houden op 12-13-14 juni. MAAR..... Dat wil niet zeggen dat we het Tentenkamp voor 2020 helemaal afgelasten, de Tentenkampcommissie gaat hard op zoek naar een alternatief wanneer alles rondom het Coronavirus weer voorbij is. We houden jullie daarvan op de hoogte. Tot die tijd; let op elkaar, houdt afstand, volg de regels van het RIVM en blijf gezond!

In verband met de aangescherpte maatregelen zoals vanavond bekend gemaakt, zal het afgelasten van alle sportieve activiteiten bij de VV Stolwijk t/m maandag 6 april verlengd worden. Zodra er meer nieuws bekend is, zullen wij dit uiteraard weer delen via de bekende kanalen.

Maatregelen Coronavirus 15032020

Zoals vanmiddag al aangegeven, heeft het bestuur van de VV Stolwijk vanavond overleg gehad betreffende de maatregelen die door het Kabinet/RIVM afgekondigd zijn i.v.m. het Coronavirus. De KNVB heeft inmiddels aangekondigd dat alle voetbalwedstrijden in ieder geval t/m 31 maart worden uitgesteld. Daarnaast heeft de KNVB alle amateurverenigingen geadviseerd om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere (grote) bijeenkomsten te organiseren.

Binnen de VV Stolwijk nemen we dit advies ter harte en zullen alle sportactiviteiten, naast alle wedstrijden, dus ook alle trainingen en eventueel geplande oefenwedstrijden of andere activiteiten afgelast worden. Ook hier geldt dat dit minimaal t/m 31 maart geldt, waarna een nieuwe update van de situatie zal volgen. Wanneer er tussendoor wijzigingen plaatsvinden, zullen we dit uiteraard via de website en onze kanalen via sociale media communiceren. 

We hopen dat een ieder begrip heeft voor de genomen maatregelen, zodat we, wanneer de situatie dat weer toe laat, gezond met elkaar het veld weer op kunnen!

Het bestuur. 

N.a.v. de persconferentie die hedenmiddag is gegeven door het Kabinet/RIVM betreffende de maatregelen die voor Nederland zijn getroffen inzake het Coronavirus, geldt vanuit de V.V. Stolwijk het volgende: voor vanavond geldt dat alle trainingen komen te vervallen.

Het bestuur komt vanavond bijeen om de maatregelen welke vervolgens t/m minimaal 31 maart a.s. gelden. Zodra dit bekend is, zullen wij dit communiceren via de website, bekende social media kanalen en via een nieuwsbrief met daarin een update. 

Vanuit de VV Stolwijk hebben 16 jeugdspelers de cursus spelbegeleider en pupillenscheidsrechter gevolgd. Een 2-tal avonden stonden in het teken van hoe je te gedragen voor een groep en hoe en wanneer maak je welke beslissing. En natuurlijk werden de spelregels van het voetbal uitgebreid doorgenomen. Goed voor het werven van vrijwilligers, want wekelijks zijn er bij iedere club vele vrijwilligers nodig, ook om wedstrijden te fluiten en/of begeleiden. Maar ook goed voor de ontwikkeling van deze jeugdspelers zelf. 

We zijn dan ook zeer trots dat alle 16 deelnemers het beoogde diploma + scheidsrechters badge hebben behaald! Een dikke felicitatie voor: Tijn, Milan, Felix, Thijs, Joran, Thijn, Robin, Wessel, Rogier, Ruben, Tristan, Sander, Robin, Ruben, Dimitry en Jay! Dat jullie maar heel veel mooie wedstrijden mogen begeleiden/fluiten en tot een goed einde mogen brengen! 

 

geslaagden scheidsrechtersdiploma

Regelmatig blijven er spullen liggen op de voetbal. En dan hebben we het niet alleen over een trainingsbroek of jack, maar ook over shirts, scheenbeschermers of zelfs keepershandschoenen! Gooien wij deze spullen weg? Nee, natuurlijk niet, deze gaan in de boxen "Gevonden Voorwerpen" welke in de bestuurskamer staan. Dus ben je iets kwijt, kom dan op wedstrijd dagen even langs in de bestuurskamer, dan is er altijd wel iemand aanwezig. En ook op trainingsavonden is er zeer regelmatig iemand aanwezig die graag even met jou kijkt of hetgeen je kwijt bent, wellicht is gevonden! Een kleine impressie van wat er aan gevonden voorwerpen is, zie de foto's hieronder: 

IMG 6005   GV2 

GV3

Op dinsdag 11 februari is er door de KNVB een nieuwe versie van de Voetbal.nl app beschikbaar gesteld. Met deze nieuwe versie wordt het voor ouders allemaal een stuk gemakkelijker. Ouders kunnen nu namelijk heel eenvoudig gegevens van kinderen in de app terugvinden. 
 
Het is noodzakelijk dat het e-mailadres van ouders op een juiste wijze bij de club geregistreerd staat. Is dit niet het geval, dan kunnen ouders de app niet optimaal kunnen gebruiken. En om deze ouders goed te kunnen helpen. Het is dus zeer belangrijk dat de juiste emailadressen van ouders en/of de kinderen bij ons bekend zijn! Je kan dit zelf aanpassen in de genoemde voetbal.nl app, wil je weten hoe, volg dan de instructies op de pagina die via deze link is te openen en scroll door naar het onderdeel “Mijn gegevens”. 
 
Veel ouders gebruiken de app om te kunnen zien waar, hoe laat en tegen wie hun kinderen moeten spelen. Op basis van het wedstrijdprogramma delen ouders tenslotte toch een beetje de zaterdag in. Om deze app optimaal te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk dat het mailadres van ouders op een juiste wijze geregistreerd. De app herkent op basis van het e-mailadres wie er is ingelogd én in het geval van ouders dus ook wie de kinderen zijn. Zodoende kunnen de ouders het wedstrijdprogramma van alle kinderen in één overzicht in de app bekijken. Is de ouder zelf geen lid van de club? Dan kan men in de app inloggen als toeschouwer/ouder en ziet men het kind(eren) in de app. Is de ouder wel lid, dan wordt zowel het eigen programma (van de ouder) als het programma van het kind(eren) getoond. 

Dinsdag 3 maart a.s. staat de 2e wedstrijd van het O21 team op het programma. Een team gevormd door een mix van spelers uit de O18, O19 junioren en de selectie. A.s. dinsdag nemen de geselecteerde spelers het op tegen de leeftijdsgenoten van V.V. Bergambacht. De aftrap van deze wedstrijd is om 20:00 uur. Alle support is deze avond natuurlijk van harte welkom!!

 

85117084 2683888391689020 2339288138590978048 n

VV Stolwijk heeft het contract van hoofdtrainer Robin van der Hulst met een jaar verlengd, met een optie voor nog een jaar.

Bestuur en de technische commissie van de zaterdag vierdeklasser zien een stijgende lijn in de prestaties. Daarnaast is men zeer tevreden over de aanpak van de trainer en is de trainingsopkomst het hele seizoen al uitstekend. Voldoende aanleiding dus om het lopende contract te verlengen.

 

Artikel Hoofdtrainer Technische Staf Robin van der Hulst Hoofdtrainer

Even voorstellen; de Technische Commissie (TC) van de V.V. Stolwijk

TC

Om de toekomst van het technisch beleid bij V.V. Stolwijk te waarborgen is er in april 2018 door het bestuur de wens uitgesproken om de mogelijkheden voor een Technische Commissie te onderzoeken. Na vele gesprekken met oud selectiespelers, trainers, leden en andere geïnteresseerden hebben uiteindelijk Marnix van Suchtelen, Anton van der Stelt en Bernd van Oudshoorn de handdoek opgepakt om hier mee aan de slag te gaan. Het bestuur heeft de Technische Commissie een aantal doelen meegegeven:

- Hoe kunnen we als V.V. Stolwijk zorgen dat de kwaliteit + kwantiteit van jeugdspelers in overgang naar selectie / overige seniorenelftallen omhoog gaat?
- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er mensen met een voetbaltechnische achtergrond en/of ervaring betrokken worden en blijven bij V.V. Stolwijk?
- Hoe kunnen als V.V. Stolwijk zorgen dat de kwaliteit en kwantiteit van de trainers en trainingen binnen de vereniging omhoog gaat?

De Technische Commissie heeft aan de hand van de missie en visie van de vereniging een plan geschreven met als hoofddoel: “Ontwikkelen met voetbalplezier”. In het plan zijn ideeën aangedragen en omschreven die, waar nodig, verandering en verbetering aandragen en waaruit verder gebouwd wordt op de goede basis die er op vele onderdelen al ligt. Na diverse bijeenkomsten met o.a. de Jeugdcommissie en het Bestuur is er in mei 2019 besloten de Technische Commissie definitief op te richten. Het seizoen 2019/2020 wordt gebruikt om een aantal pilots uit te zetten en de bevindingen hiervan in overleg te implementeren in het beleid vanaf het seizoen 2020/2021. Vanaf dat seizoen zal de Technische Commissie eindverantwoordelijk worden voor het beleid en de uitvoering van de voetbaltechnische zaken binnen V.V. Stolwijk.

Momenteel lopen er vanuit de TC diverse pilots. Er wordt nu een geheel seizoen meegelopen in de lopende processen zoals deze uitgezet zijn vanuit het hoofdbestuur en de jeugdcommissie. Er is een pilot met het O21 team, een voor het opzetten van train de trainer (interne coaching en begeleiding jeugdtrainers en kaders, interne bijscholing technisch kader jeugd). Daarnaast is de TC volop bezig met diverse ontwikkelingen voor de korte, middellange en lange termijn.

Korte termijn; voorbereidingen voor volgend seizoen m.b.t. het technisch kader en begeleiden van alle teams, van ministars tot selectie, zowel onder-, midden- als bovenbouw. Hier moet de technische structuur neergezet worden. Middellange termijn betreft het ontwikkelen van een gestructureerde trainingslijn, ook weer van ministars tot selectie. Dit houdt ook in het bepalen van een kader waarin trainers vorm moeten geven aan een visie voor het ontwikkelen van de jeugdspelers. En ook hier geldt weer dat dit geldt voor de ministars tot selectie en dan zeker ook voor de Individuele spelers in een team. Uiteraard geldt dit ook voor het grote aantal meidenteams en de dames, hier wordt hetzelfde principe nagestreefd.

Dan nog de lange(re) termijn. De beleidsvisie bepalen op ontwikkelen jeugdspelers met als werktitel “Ontwikkelen met voetbalplezier”. Hiervoor wordt een langere termijn uitgetrokken waar zowel individuele spelers als een volledig team zich in moeten gaan begeven. Doel is om het prestatieniveau binnen de V.V. Stolwijk op hoger niveau te brengen, waarbij het plezier niet uit het oog verloren moet worden. Aan de ene kant moeten spelers op een hoger niveau terecht komen, aan de andere kant moeten spelers aan de eindfase jeugd ook behouden blijven voor de club. Om dat te realiseren moet er gezocht worden naar een mix van kwaliteit en behouden van kwantiteit. Daarmee voldoe je aan de opdracht van het hoofdbestuur om de kwaliteit te verhogen van zowel de spelers als het technisch kader en waarborg je daarmee ook het plezier.

De TC bestaat nu nog uit 3 personen, maar de commissie wil uitbreiden naar 5 personen waarmee elk persoon verantwoordelijk wordt voor een eigen deelgebied. Zo is de middenbouw erg belangrijk in de middellange termijn. Uitbreiden en op hoger niveau brengen en daarmee ook het plezier verhogen van zowel het technische als begeleidend kader om zo ook nog meer mogelijkheden te creëren. Ook vernieuwend durven denken. Naar toekomst toe gaan voldoen aan sportieve doelstellingen, soms “out of the box” durven te denken of paden bewandelen die nog niet eerder bewandeld zijn.

Het aantal teams wat aankomend seizoen uit gaat komen voor de V.V. Stolwijk is op basis van het huidige ledenaantal en de leeftijdsindelingen bekend. De oriëntatie en prioriteiten gaan nu liggen op het invullen van de trainers op de diverse teams en het bekijken welk team welke trainer krijgt. Er zal gezocht worden op diverse vlakken. Dit gaat van gediplomeerde trainers met minimaal TC3 in het bezit, welke zowel intern als van buitenaf kunnen komen, tot trainers uit de eigen gelederen. (Een andere optie zijn interne trainers met een voetbalopleiding of voetbalachtergrond met ervaring bij of rond de selectie.) Een andere vijver waarin gevist kan worden is de Complete Techniek, met wie de V.V. Stolwijk al enkele seizoenen op een prettige manier samenwerkt. Binnenkort staat er een gesprek met Dennis van den IJssel op het programma om te kijken of we in de toekomst wellicht in een iets andere vorm gebruik gemaakt kan gaan worden in de visie ontwikkelen met plezier. Dit door bijvoorbeeld trainers in te huren die bij die visie aansluiten en uiteraard om te kijken wat er organisatorisch maar zeker ook financieel haalbaar is.

Ook de huidige groep selectiespelers kan eventueel nog meer bij de jeugd betrokken worden. Er gesprekken mee aangaan of ze als assistent-trainers inzetten om de hoofdtrainers te ondersteunen. Ook met oud jeugdtrainers zullen zeker gesprekken gevoerd gaan worden. Om dit te bewerkstelligen zal er veelvuldig contact gezocht gaan worden met de diverse leden, zoveel individueel als in een groep. In de winterstop zal er een avond georganiseerd worden waarin de TC zich naar de leden toe zal presenteren en waar de visie en de doelstelling verder toegelicht zal worden. Bedoeling is om mensen mee te krijgen om de plannen uit te gaan voeren. Juist naar buiten toe treden, open en transparantie communicatie naar de leden toe, zeer frequent updates geven over de genomen beslissing. Openstaan voor meningen en met leden in gesprek gaan over hoe zij zaken zien.

Normaliter wordt er bij het inslaan van een technisch plan vanuit een technische commissie gewerkt aan een gestructureerde opbouw vanuit de ministars naar uiteindelijk de selectie. Echter, de TC binnen de V.V. zal de omgekeerde weg gaan bewandelen. Dit gaat gepaard met vragen en uitdagingen. Wat moet de selectie uitstralen? Het worden van een 3e klasser moet mogelijk zijn, rol en betekenis binnen je vereniging zijn daarin enorm belangrijk, net als het spel wat je speelt: aanvallen en verzorgd aantrekkelijk voetbal met strijd passie en beleving. Dat geheel zal ontleed worden en de opbouw per leeftijdsgroep zal hierop toegepast worden. Dit betekent o.a. initiatief nemend voetbal, wat heeft een team en hebben de spelers nodig. Dat verdelen over de leeftijdsgroepen in de opleiding. Elk trainer, leider, coördinator etc. welke werkzaam zijn bij een team en/of een deelgebied daarvan, is daarin een even belangrijke schakel binnen de organisatie van de opleiding. Ook trainers van bijvoorbeeld de JO8, JO11 en de JO14 zijn daarin belangrijk. Uiteraard geldt dit ook voor de meidenteams en de dames binnen de vereniging.

Een van de pilots die ook inmiddels is gestart, is die van het O21 team. Er is voor die leeftijd gekozen met als doel om een extra element in weerstand en ontwikkeling van deze spelers toe te gaan voegen. Jeugdspelers integreren in samenspel met de spelers van de huidige selectie. De overgang makkelijker maken van junioren naar selectie. En heel belangrijk, het creëren van een prestatieve sfeer met een groep jonge voetballers die de sportieve doelstellingen willen gaan realiseren binnen de club. Selectie bestaat uit spelers van de O18, O19 en de selectie (1e en 2e elftal). Er zal een heuse staf omheen gecreëerd worden en de uiteindelijke selectie zal bestaan uit een groep van 16 spelers; 2 keepers en 14 veldspelers.

Wie zijn de TC?

Anton van der Stelt

Al heel jong als voetballer actief bij de V.V. Stolwijk, onderdeel van de “Gouden lichting” het latere 1e wat meermaals kampioen werd, eind jaren ‘80/begin jaren ‘90. Toen geblesseerd geraakt tijdens de laatste wedstrijden in zijn laatste seizoen als junior met 2 operaties en chronische blessure aan scheenbeen/kuit als gevolg. Toen was de actieve voetbalcarrière, op het niveau wat hij voor ogen had, voorbij. Nog wel enkele pogingen gedaan maar is zich uiteindelijk toch gaan richten op het trainersvak.

Begonnen bij de Stolwijk als trainer van de diverse pupillenteams. Diverse teams getraind en daar ook gecoacht. Als 22-jarige TC 3 gehaald, toen naar Lekkerkerk en daar de jeugd getraind om vervolgens bij Stolwijk aan te sluiten als assistent trainer van de selectie, dit 4 jaar gedaan. Vervolgens 1 jaar hoofdtrainer geweest bij Bergambacht (wat toen uitkwam in de 3e klasse), trainer geweest van de ONA A-jeugd (op dat uitkomend in de 2e divisie landelijk) dit combinerend met de rol als assistent van de hoofdtrainer bij het 1e van ONA. Daar ook de cursus TC 2 behaald. Vervolgens 2 jaar hoofdtrainer geweest bij UVS uit Leiden, wat toen hoofdklasser was. Daarna trainer geweest bij Haastrecht, Olympia, Moordrecht, Spirit, RVC ’33 en toen weer terug naar Bergambacht om vervolgens na 25 jaar actieve trainerscarrière te beëindigen.

Stilzitten is echter niets voor Anton, dus vervolgens een aantal jaren de jeugd gaan trainen bij Stolwijk en nu nog steeds actief als trainer en coach van de JO13-1, het elftal waar zijn zoon Robin in uitkomt. Per mei dit jaar is commissie officieel geïnstalleerd, Anton maakt hiervan deel uit, werkt hard aan de lopende pilots en is binnen de TC, naast het aansturen en begeleiden van het technisch kader, verantwoordelijk voor het onderdeel “voetbalontwikkeling”. Door middel van het realiseren van een voetbal technisch beleidsplan waarin onder meer een te volgen trainingslijn / bepaalde kaders staan beschreven waarmee het technisch kader vorm moet geven om te voldoen aan de te bepalen doelstellingen binnen de visie “ontwikkelen met voetbalplezier

Bernd van Oudshoorn

Als broekkie begonnen bij Olympia te Gouda. Daar tot aan de B1 in alle selectie elftallen gespeeld. Vervolgens verhuisd naar Stolwijk wegens de werkzaamheden van Pa Luc bij Drukkerij Luma in Stolwijk, dus lid geworden van de V.V. Stolwijk. Daar gestart in de B1, om via de A1, waarmee onmiddellijk het kampioenschap werd behaald, aan te sluiten bij de selectie. Hier een aantal jaren deel van uitgemaakt bij het 1e, o.a. nog onder hoofdtrainer Koos Burger. Toen zwaar geblesseerd geraakt, selectie nog wel hervat bij het 2e. Vervolgens “afgezakt” naar het 3e, waarin hij nog steeds actief is, net als in het 7 tegen 7 team, team 2.

Als trainer gestart toen Jamie (zijn oudste zoon) startte met voetballen bij de F’jes, inmiddels 8 jaar geleden. Met dit team mee gegroeid maar daarnaast ook andere teams erbij gaan trainen, variërend van de O9 tot de O15. Momenteel trainer van de MO13-2 (1x per week), de JO14-1 (1x per week) en de JO13-1 (1x per week) dus er wordt door deze trainer heel veel tijd gestopt in de jeugdopleiding van de V.V. Stolwijk.

De rol van Bernd binnen de TC is als mede bedenker van voetbaltechnisch beleidsplan. Op dit moment nog bezig met de invulling van de diverse taken. Ook altijd goed om te weten, waarom Bernd zitting heeft genomen in de TC. Juist om alles eens van de andere kant te bekijken. Zien hoe er het beste uit de jeugd gehaald kan worden, alle jeugd moet het naar de zin hebben. Ontwikkelen met plezier staat voorop en geldt voor alle geledingen en leeftijden. Zorgen dat de doorstroom van hoogste jeugdteams naar senioren vergemakkelijkt wordt en dat de selectie van die vlotte doorstroming straks de vruchten plukt.

Marnix van Suchtelen

Als 5-jarige de eerste stappen op het voetbalveld gezet, inmiddels 39 jaar geleden. Dit deed hij in Boskoop, bij Floreant. Hier de gehele jeugd doorlopen en heel wat jaartjes in de selectie gespeeld en dat ook op bijna alle denkbare posities. Op zijn 26e verhuisd naar Stolwijk en lid geworden bij de plaatselijke V.V. om daar direct aan te sluiten bij de selectie. Hier werden vooral de verdedigende kwaliteiten gebruikt in het 1e elftal. In het 2e echter, heeft hij ook dikwijls in de spits gestaan en niet onverdienstelijk, als je je realiseert dat hij met dat team tot 2 keer toe kampioen werd en uiteindelijk zelfs in de reserve 1e klasse uitkwam. Dit heeft hij volgehouden tot z’n 36e waarna de lagere elftallen blij waren met de komst van Marnix. Momenteel komt Marnix uit voor team 2 van de 7x7 van Stolwijk.

Trainer is hij momenteel niet, in vroegere jaren heeft hij als selectiespeler bij Floreant wel training gegeven aan een aantal jeugdteams. Vandaag de dag is Marnix leider van de JO14-1, het team waar zijn zoon voor uitkomt. Dit team begeleidt hij nu al voor het 3e achtereenvolgende jaar.

De rol van Marnix binnen de TC is die als vraagbaak voor het hoofdbestuur, hij is het 1e aanspreekpunt. Hij heeft altijd wel een mening t.o.v. de te verbeteren structuur en hoe de uitstraling van een club zijn moeten zijn, ook niet onbelangrijk. Is in de TC gestapt omdat nu de roep er was en dat was een mooi moment om iets met die mening te kunnen doen en hierin te stappen. Gaat een hoop tijd in zitten, maar op deze manier kun je iets voor de club betekenen. Hij is er vooral om sturing te geven, om af en toe eens op de rem te trappen, structuur aan te brengen en zorgen dat er op de juiste manier gecommuniceerd wordt naar derden.

De technische commissie is binnenkort via de mail bereikbaar via mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Invalid Input
Invalid Input